marți, 28 aprilie 2009

Florile...

"Sunt flori ce-ţi ies în drum să te sărute şi-ţi gângure crâmpeie de voroave. Altele mici şi proaste şi gângave au ochi adânci şi-ntrebători de ciute. Sunt flori cu străluciri de spade goale, flori cu obraji şi gene lungi de îngeri, flori îmbrăcate-n platoşe şi zale, flori prăbuşite-n lacrimi şi înfrângeri, flori ce te mustră şi te-nfruntă-n cale şi flori care te iartă că le-nsângeri."


Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

marți, 14 aprilie 2009

Please, don't kill the nature!

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Spring flowers

"Tu eşti lumina din fiecare floare a grădinii mele care se înfioară sub numele tău să-şi înalţe mireasmele în suavitatea albă a unei chemări. Tu eşti tăria ce se ridică în copacii mei şi le înfloreşte crengile în ciorchini grei de culoare cu un zâmbet copilăresc..."

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire