marți, 14 aprilie 2009

Spring flowers

"Tu eşti lumina din fiecare floare a grădinii mele care se înfioară sub numele tău să-şi înalţe mireasmele în suavitatea albă a unei chemări. Tu eşti tăria ce se ridică în copacii mei şi le înfloreşte crengile în ciorchini grei de culoare cu un zâmbet copilăresc..."

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Un comentariu: